Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.tapetymix.sk sa zaväzuje, že všetky osobné informácie odovzdané kupujúcim sú dôverné a slúžia výlučne na naplnenie zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné na prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón pre kontakt dopravcu s Kupujúcim). Všetky osobné údaje sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete našej stránke www.tapetymix.sk sú chránené proti zneužitiu. Používame ich vyslovene na vnútornú komunikáciu a pre dopravcov, ktorí Vám objednaný tovar v bezpečí doručia. Všetky informácie sú pre nás absolútne dôverné. Pri spracovávaní osobných údajov Zákazníka sa riadime zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Našu činnosť kontroluje aj Úrad pre ochranu osobných údajov, Bratislava.

?